Lankydamiesi Islandijos bibliotekose Panevėžio regiono bibliotekų vadovai ir specialistai domėjosi bibliotekoje suaugusiesiems teikiamomis paslaugomis, vykdomomis veiklomis ir projektais; bibliotekos paslaugose taikomomis inovatyviomis technologijomis ir skaitmeninėmis inovacijomis; suaugusių lankytojų  tikslinių grupių pritraukimu į biblioteką, jų įtraukimu į neformaliojo suaugusiųjų švietimo procesą; bibliotekos darbu su daugiakultūrėmis bendruomenėmis; tvarumo idėjų taikymu bibliotekos veiklose.

Skaityti https://epale.ec.europa.eu/lt/content/islandijos-viesosios-bibliotekos-erdve-socialinei-ir-kulturinei-integracijai