Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, rengdamasi įtraukties švietime plėtrai, yra suplanavusi nuo kitų metų didinti finansavimą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukimui į bendrąsias mokyklas. Švietimo pagalbos užtikrinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, bet Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šios kadencijos laikotarpiu nuosekliai remia savivaldybes ir pati didina švietimo pagalbos finansavimą mokyklose. 2019 m. metinis švietimo pagalbos finansavimas buvo vos 62 mln. Eur, o 2022 m. švietimo pagalbai apskaičiuotos lėšos siekė jau 112 mln. Eur.
Skaityti https://www.svietimonaujienos.lt/numatoma-papildomai-skirti-daugiau-kaip-130-mln-eur-specialiuju-poreikiu-vaiku-itraukciai-i-bendrasias-mokyklas/