Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentas paskelbę kvietimą teikti subsidijų paraiškas NVO, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti. Kvietimas galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 5 d.

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-nvo-teikti-tikslines-subsidijos-nevyriausybinems-organizacijoms-teikiancioms-viesasias-paslaugas-padidejusiems-paslaugu-teikimo-kastams-kompensuoti-paraiskas-subsidijoms-gauti