Vytauto Didžiojo universitetas surengė pirmąjį Neįgaliųjų įtraukties forumą, renginį, skirtą aptarti negalios politiką, siekiant didinti aukštojo mokslo prieinamumą studentams su negalia, kalbėti apie studentų su negalia poreikius, patirtis ir kylančius iššūkius studijų procese, ypač socialinės dimensijos kontekste; būdus, kaip pagerinti studijų procesą, kuris leistų sėkmingai pabaigti studijas ir įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Skaityti https://www.vdu.lt/lt/vdu-surenge-pirmaji-neigaliuju-itraukties-foruma/?fbclid=IwAR3JdRWWpUcU9YSIpRJBw9a1VulMFxJPTKeJi0mSuy5ofPq4JOrJHcYbeqo

https://www.youtube.com/watch?v=dS3nUNK7utc

https://www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas