Liepos 21 d., ketvirtadienį, nuo 10 val. vyks Žemės ūkio ministerijos organizuojamas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano aktualijų pristatymas. Pristatymas vyks nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjNDRjZmUtMGZmZC00ZDM5LWJkNjQtZTg1NWU4ZDNiZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224df8cb32-56d0-4122-962e-dccf7bcb0cfd%22%2c%22Oid%22%3a%22a69070c5-e1d0-46df-adea-e3d932f1c688%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a. Jus dominančius klausimus apie Strateginį planą galite siųsti iš anksto, taip pat ir pristatymo metu el. paštu strateginis.planas@zum.lt.

Skaityti https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-3

https://www.facebook.com/zemesukioministerija