Nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir be atskiro prašymo pateikimo nemokami pietūs mokykloje skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nemokamą maitinimą taip pat gali gauti mažesnes pajamas gaunančių šeimų vyresni vaikai. Nepriteklių patiriančios šeimoms priklauso ir parama mokinio reikmėms įsigyti. Prašymus galima teikti savivaldybėms, taip pat per spis.lt sistemą.

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nemokamas-maitinimas-ir-parama-mokinio-reikmenims-isigyti-laikas-teikti-prasymus