Prašoma pateikti informaciją, su kokiomis praktinėmis ir teisinėmis problemomis susiduriate užtikrinant JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 13 straipsnio nuostatų įgyvendinimą. Apklausos anketos tikslas yra surinkti duomenis, ar užtikrinamas teismo prieinamumas, pasiekiamumas, neįgaliojo teisių autonomiškumas, tinkamas neįgaliųjų atstovavimas teisme, teisinės pagalbos (konsultacijų) prieinamumas, teisės būti išklausytam teisme realizavimas, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą neveiksnumo nustatymo ir kitose bylose užtikrinimas, teisės į apeliaciją, gestų kalbos vertėjai ir kt.

Skaityti http://www.negalia.lt/kvieciame-dalyvauti-apklausoje-del-neigaliuju-teisiu-konvencijos-13-str-iyvendinimo/