Iki 2016 m. gruodžio 15 d. teikime kandidatus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės apdovanojimui gauti.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukime Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija kviečia  valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, asociacijas, mokslo, mokymo, kultūros įstaigas, piliečių bendruomenes, labdaros organizacijas ir kitus juridinius asmenis teikti kandidatūras dėl Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  atminimo medaliu „Tarnaukime Lietuvai“.

Apdovanojimas medaliu įsteigtas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Daugiau informacijos:  http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8201