Mūsų vertybės

  1. Supratimas
  2. Atsakomybė
  3. Tobulėjimas

Veiklos tikslas

Siekiame stiprinti Alytaus regiono nevyriausybines organizacijas, skatinti bendradarbiavimą ir gerinti visuomeninei veiklai palankią aplinką.

Bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Veiklos kryptys

  1. Suteikti žinių nevyriausybinėms organizacijoms per informacijos sklaidą, mokymus, konsultacijas. Populiarinti NVO veiklą.
  2. Ugdyti bendruomeniškumą, bendras veiklas, filantropijos tradicijas, savanorystę.
  3. Stiprinti bendradarbiavimą su regiono savivaldybių institucijomis, įstaigomis, verslo įmonėmis, kartu spręsti regiono bendruomenei aktualias problemas.
  4. Skatinti socialinėms inovacijoms palankią aplinką ir kultūrą, naujų paslaugų ir produktų kūrimą.